Program Logoprofilaktyczny
Żyj z sensem


To odpowiedź na potrzebę wzmacniania poczucia sensu życia jako czynnika
chroniącego przed depresjami, uzależnieniami i kryzysem egzystencjalnym.

To skuteczne narzędzie wspierające nauczycieli i rodziców.

To pomoc w tworzeniu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Logoterapia to nie logopedia, bo z gr. LOGOS to też SENS.


Logoterapia jest podejściem skoncentrowanym na sensie i wartościach,
które pomaga człowiekowi w odkrywaniu SENSU.

Twórcą logoterapii był Viktor E. Frankl (1905–1997)
- autor znaczącej do dziś w świecie książki pt. Człowiek w poszukiwaniu sensu.

Nasza nowa koncepcja zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży,
która powstała w oparciu o logoterapię, to logoprofilaktyka.

Zapraszamy do udziału w logoprofilaktycznym programie Żyj z sensem!